Zvučni i svetlosni znaci upozorenja

Zvucni znak upozorenja (sirenu ) , vozac je duzan da upotrebi kad god postoji opasnost zbog koje se umanjuje bezbednost  saobracaja .Vozaci moraju voditi racuna da se davanje ovog znaka svede na neophodnu meru i ne smeju ga zloupotrebljavati.Davanje ovog znaka upozorenja treba da bude blagovremeno , narocito ako se radi o pesacima , biciklistima , jahacima….jer ih moze uplasiti i izazvati suprotan efekat .

   Saobracajni znak koji na putu ili delu puta zabranjuje upotrebu zvucnih znakova , osim u slucaju neposredne opasnosti .
Zvucni znak upozorenja ,  jednolicni zvuk nepromenjenog intenziteta , vozac je duzan da upotrebi kad god to zahtevaju razlozi bezbednosti saobracaja a narocito :
-na putu van naselja radi upozorenja drugom ucesniku u saobracaju da ga zeli preteci ili obici , ako bi , kad taj znak ne bi bio dat , postojala  opasnost od saobracajne nezgode .
-ako se pored kolovoza nalaze deca koja ne obracaju paznju na kretanje vozila
-na putu van naselja pre ulaska u nepreglednu i uzanu krivinu ili pre dolaska na prevoj , na kojima je tesko mimoilazenje .
Umesto zvucnog znaka upozorenja , nocu se po pravilu upotrebljava svetlosni znak upozorenja .Taj znak vozac moze da upotrebi i u naselju prilikom preticanja  drugog vozila . Svetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim  paljenjem velikih svetla , ili uzastopnim paljenjem oborenih svetala , ili naizmenicnim paljenjem velikih i oborenih svetla .

Svetlosni znak upozorenja moze se upotrebiti i danju , ako to vise odgovara okolnostima na putu .