Vuča vozila

 

VUČA PRIKLJUČNIH VOZILA

Vozilom na motorni pogon sme da se vuče samo priključno vozilo koje bitno ne umanjuje njegovu stabilnost.

  U saobraćaju na javnom putu, vozilu na motorni pogon mogu da budu pridodata najviše dva priključna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno priključno vozilo za prevoz lica.

    Na  autoputu i  putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila vučnom vozilu može se pridodati samo jedno priključno vozilo.

VUČA NEISPRAVNIH VOZILA

  Vozilom na motorni pogon sme da se vuče drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće.
Vozilom na motorni pogon ne sme da se vuče motocikl bez bočen prikolice ili drugo vozilo na dva točka.
Vozilo na motorni pogon sme da se vuče noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj zadnjoj strani ima upaljena crvena svetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima, i pri vučenju koristi, žuto rotaciono svetlo.

Vozilo na motorni pogon na putu može da se vuče :
-pomoću užeta,
-krute veze (rude)
-oslanjanjem ili vešanjem vozila o vučno vozilo.

Vucenje vozila pomocu uzeta

  Odstojanje između vučnog i vučenog vozila na motorni pogon, ako se vuče užetom, mora da iznosi 3. do 5. metara.

Pomoću užeta ne sme da se vuče vozilo na motorni pogon na kome su neispravni :
-uređaji za upravljanje
-uređaji za zaustavljanje
-kao i  teretno motorno vozilo i autobus.

Vucenje vozila pomocu krute veze ( rude )

  Odstojanje između vučenog i vučnog vozila na motorni pogon, ako se vuče pomoću krute veze ( rude ) može da iznosi i manje od 3 m.

Krutom vezom ne sme da se vuče vozilo na motorni pogon koje nema :
-ispravan uređaj za upravljanje,
-vozilo na motorni pogon teže koje je teze od vučnog vozila,
-vozilu kome je neispravna radna kočnica.

Vucenje vozila vesanjem
Vozilo  koje ima neispravan uredjaj za upravljanje sme se vuci jedino vesanjem .

  Vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.

Za vreme vučenja vozila oba vozila moraju biti označena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (sigurnosni trougao).

Na motorno vozilo koje vuče drugo vozilo trougao se postavlja s prednje, a na vučeno vozilo – sa  zadnje  strane.
Za vreme vučenja neispravnog vozila na motorni pogon u njemu se ne smeju nalaziti druga lica sem vozača tog vozila, koji poseduje vozačku dozvolu za tu kategoriju.

      Na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila dozvoljeno je vući neispravno motorno vozilo, desnom krajnjom trakom do prvog priključnog puta kojim će se isključiti, ako je razlog za vuču nastao za vreme kretanja autoputem ili putem rezervisanim za saobraćaj motornih vozila.

Vučenje natovarenog teretnog vozila sa priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora sa priključnim vozilom dozvoljeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se može otkloniti neispravnost na vozilu.