Uključivanje u saobraćaj vozila za prevoz dece

Vozilo za prevoz dece mora biti obelezeno posebnim znakom samo kad se vozilom prevoze deca.
 

Posebno obelezeno vozilo, namenjeno za prevoz dece, pri ukljucivanju sa staljalista ima prednost u odnosu na sva ostala vozila koja se krecu kolovozom.

   Vozila koja se krecu iza vozila kojim se prevoze deca, kao i vozila koja tom vozilu dolaze u susret na putu sa dve saobracajne trake, duzna su da se zaustave, dok deca ulaze ili izlaze iz tog vozila.  Kad je vozilo za prevoz dece zaustavljeno na kolovozu radi ulaska ili izlaska dece, na njemu moraju biti istovremeno ukljuceni svi pokazivaci pravca.

  
Znak „deca na putu“ oznacava mesto u cijoj se blizini nalazi skola i pesacki prelaz koji deca cesto koriste