Uključivanje i isključivanje vozila u saobraćaju

Kao ukljucivanje u saobracaj smatra se polazak sa vozilom sa mesta gde je ono bilo zaustavljeno ili parkirano, izlazenje sa vozilom na put iz dvorista, garaze, parkiralista ili neke druge slicne povrsine na kojoj se ne vrsi saobracaj. Prilikom ukljucivanja u saobracaj vozac je duzan da propusti vozila i pesake koji se krecu glavnim putem, da postuje pravila saobracaja i saobracajne znake. To  cini tako da ukljucenje vrsi u prvu najblizu  saobracajnu traku i da pritom ne ometa druga vozila.Ukljucivanje u drugu saobracajnu traku preko pune linije nije dozvoljeno.

   Vozac vozila na motorni pogon kad se ukljucuje u saobracaj iz dvorista, garaze ili druge povrsine, ako mu je vidik bilo cime zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena  zbog vremenskih ili drugih prilika, duzan je da na mestu gde se ukljucuje postavi lice koje ce mu omoguciti bezbedan izlazak vozilom na put.
Vozac koji vozilom prelazi preko trotoara duzan je da propusti pesake, kao i sva vozila koja se krecu putem na koji se on ukljucuje.

   Iskljucenje sa kolovoza  preko pune linije na parking mesto ili neku drugu povrsinu nije dozvoljeno.

 Kada se vozilom  ukljucuje sa zemljanog puta ili sa neke druge povrsine, vozac vozila to sme ciniti samo ako time ne ometa druge ucesnike u saobracaju, odnosno, ako je slobodna traka na glavnom putu.Vozac vozila koji se ukljucuje sa zemljanog puta to mora izvesti  na takav nacin da tockovima svog vozila ne iznosi  blato na put sa savremenim kolovozom, tj. da ocisti blato sa vozila pre izlaska na kolovoz.

 Iskljucenje sa kolovoza  na zemljani put je dozvoljeno preko isprekidane linije  uz propustanje vozila iz suprotnog smera .

      Ukljucivanje sa sporednog na glavni put, dozvoljeno je ako je saobracajna traka slobodna i kad se propuste vozila koja idu glavnim putem.

      Ukljucivanje na auto-put vrsi se trakom za ukljucivanje i kad je slobodna krajnja desna traka.

auto put    Iskljucenje sa auto-puta vrsi se trakom obelezenom za iskljucivanje vozila sa  auto-puta.