Svetlosni saobraćajni znakovi

U svetlosne saobracajne znakove spadaju :
-svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja motornim vozilima
-svetlosni znakovi za regulisanje saobracaja namenjeni samo pesacima
-svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou
-svetlosni znakovi za tramvaje
-svetlosni znakovi za  oznacavanje   radova na putu i drugih prepreka i ostecenja na kolovozu  koja predstavljaju opasnost za ucesnike u saobracaju

Svetlosne oznake su : smerokazi sa reflektnim staklima ili  reflektujucim  materijama, metalni elementi sa ugradjenim reflektujucim materijama, svetlosni stubovi i druge slicne svetlosne  oznake.
Uredjaji kojima se daju svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja nazivaju se semafori.
semafor       

Mogu biti postavljeni horizontalno, ali najcesce su postavljeni vertikalno. U oba slucaja imaju isto znacenje.
Upaljeno svetlo na semaforu oznacava :

crveno svetlo CRVENO SVETLO   –   Zabrana prolaza

crveno i zutoŽUTO SVETLO UPALJENO ISTOVREMENO SA CRVENIM SVETLOM   –   sluzi za upozorenje ucesnika u saobracaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svetla.

zeleno svetloZELENO SVETLO   –   slobodan prolaz za sva vozila

zuto svetloŽUTO SVETLO   –   zabrana prolaza, osim za vozila koja se , u casu kad se zuto svetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od svetlosnog znaka da se ne mogu na bezbedan nacin zaustaviti ispred njega na zadato mesto,a za ostale ucesnike –   zabrana prolaza, osim za pesake koji su vec poceli da prelaze kolovoz .Zuto svetlo najavljuje skoru pojavu crvenog svetla.

treptuce zuto svetlo

zeleno trepcuce svetlo
    Ako je uredjaju za davanje svetlosnih saobracajnih znakova za regulisanje saobracaja na raskrsnici dodat jedan ili vise dopunskih znakova u obliku zelene svetlece strelice , vozac moze vozilom da prodje svetlosni znak i da krene u pravcu oznacenom zelenom svetlecom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno ili zuto svetlo , pri cemu ne sme da ometa saobracaj vozila koja se krecu po putu na koji ulazi i mora da propusti pesake koji prelaze preko kolovoza .

       Zelene svetlece strelice , ako su na uredjaju za davanje svetlosnih saobracajnih znakova , znace da se vozila smeju kretati samo u pravcu koji pokazuje strelica.

            Na kolovozu sa vise od dve saobracajne trake koje su obelezene uzduznim linijama mogu biti pridodati uredjaji za davanje svetlosnih saobracajnih znakova , koji su postavljeni iznad kolovoza i regulisu saobracaj za svaku traku ponaosob.Crveno svetlo znaci zabranu saobracaja duz saobracajne trake iznad koje je ukljuceno , dok zeleno svetlo znaci dozvoljen prolaz trakom iznad koje je ukljuceno.

semafor za pesake
Svetlosni saobracajni znakovi namenjeni samo pesacima

 Svetlosni uredjaji za regulisanje kretanja pesaka preko raskrsnice imaju samo dva svetla.

   – zeleno svetlo ( figura pesaka u pokretu ) oznacava slobodan prolaz ,

   – crveno svetlo ( figura pesaka u stojecem stavu ) oznacava zabranjen prolaz.

Svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge
Svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou se mogu postavljati zajedno sa branicima ili polubranicima , ako to zahteva gustina saobracaja ili drugi uslovi na prelazu preko zeleznicke pruge u nivou .
 Svetlosni znakovi kojima se najavljuje priblizavanje voza na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou daju se naizmenicnim paljenjem dva crvena trepcuca svetla koja su u obliku kruga .
Na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome postoji uredjaj za davanje svetlosnih znakova kojima se najavljuje priblizavanje voza odnosno spustanje branika ili polubranika , tome uredjaju moze da se doda i uredjaj za davanje zvucnih znakova .
Branici i polubranici  moraju na prelazu puta preko zeleznicke pruge u nivou , biti naizmenicno obojeni crvenom i zutom bojom , isto tako moraju biti snabdeveni refleksnim staklima ili presvuceni reflektujucim materijalima odgovarajuce boje.Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptucim svetlom .
Na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spustaju , kao i na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje rucno , i to sa mesta sa koga se oni ne vide , mora se postaviti uredjaj za davanje svetlosnih znakova ili uredjaj za davanje zvucnih znakova kojima se ucesnici u saobracaju obavestavaju o spustanju branica ili polubranica .
Na prelazima zemljanog puta sa slabim saobracajem i pesacke staze preko zeleznicke pruge u istom nivou , obezbedjenje ucesnika u saobracaju moze da se vrsi samo uredjajem za davanje zvucnih znakova.

Svetlosni znakovi za regulisanje saobracaja tramvaja
     Za regulisanje saobracaja tramvaja mogu se upotrebljavati i posebni uredjaji za davanje jednobojnih svetala bele boje . Svetla bele boje na tom znaku mogu biti u obliku uspravne , kose i polozene crte .Uspravna i kosa crta znace dozvoljen prolaz za tramvaj u tom smeru , dok polozena crta znaci zabranu saobracaja.

Svetlosni znakovi za oznacavanje radova na putu , drugih prepreka i ostecenja kolovoza
 Na delu puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi , taj deo puta se mora  na vidan nacin obeleziti i da se na njemu obezbede ucesnici u saobracaju .

 Obelezavanje dela puta vrsi se postavljanjem odgovarajucih saobracajnih znakova, dok obezbedjenje ucesnika u saobracaju, obezbedjuje se postavljanjem branika.

radovi na putu Branici moraju biti obojeni naizmenicno crvenom i belom bojom , presvuceni reflektujucim materijalima odgovarajuce boje ili snabdeveni refleksnim staklima , a nocu , kao i danju u slucaju smanjene vidljivosti , na njima moraju biti postavljena i treptuca svetla narandzaste boje .
 Jedno narandzasto svetlo postavljeno na kraju branika oznacava da se radovi izvode na strani i vozaci su duzni da obilaze branik sa one strane sa koje je upaljeno svetlo.

  Dva narandzasta svetla oznacavaju da se radovi izvode na sredini kolovoza i vozaci su duzni  da branik obilaze sa desne strane u smeru kretanja ili ako se krecu na putu sa jednosmernom saobracajem sa obe strane.

 Tri narandzasta svetla oznacavaju da se rdovi izvode na celoj sirini kolovoza , tako da nije prohodan za saobracaj.

 Svetlosna oznaka koja sugerise vozacu da iskljuci motor, te time smanji zagadjenje zivotne sredine i buku u gradu dok je crveno svetlo na semaforu.

 Svetlosni saobracajni znak koji sugerise kojom brzinom vozilo da se krece i iskoristi “zeleni talas” na semaforima na koje ce naici.