Saobraćaj zaprežnih vozila i kretanje stoke

Smatra se da vozač upravlja zaprežnim vozilom ako to čini iz vozila ili ako vodi stoku za povodac idući ispred ili pored nje.

Vozilo se mora drzati  što bliže desnoj ivici kolovoza i ne sme da se ostavlja bez nadzora na putu..
Zaprežnim vozilom na javnim putevima može upravljati samo lice starije od 14 godina.
Vozač zaprežnog vozila dužan je da vodi stoku pri prelasku preko puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila i na prelazu puta preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika.

Zapreznim vozilima nije dozvoljeno kretanje
  auto – putem

   putem rezervisanim za kretanje motornih vozila

   gde je postavljen saobracajni  znak

Vozač zaprežnog vozila koje se kreće iza drugog zaprežnog vozila dužan je da se kreće iza tog vozila na dovoljnom odstojanju, a najmanje na odstojanju od 50 metara, da bi se omogućilo preticanje bržim vozilima.
Licima koja se prevoze zaprežnim vozilom na putu, zabranjeno je stajati u vozilu, sedeti na stranicama vozila i nalaziti se na rudi za  vreme kretanja vozila.
Za zaprežno vozilo koje se kreće na putu može biti privezano samo jedno grlo stoke i to sa desne strane zadnjeg dela vozila.

Stoka se ne sme ostavljati na putu bez nadzora goniča stoke. Stoku koja se kreće po javnom putu, gonič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici puta. Preko magistralnih i regionalnih puteva stoka se može pregoniti samo na preglednom delu puta,
pri čemu se moraju preduzeti potrebne mere da se ne ometa i ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Na javnim putevima zabranjeno je hranjenje, zadržavanje i ostavljanje stoke.
Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjeno je goniti stoku u stadu ili krdu i prikupljati je radi gonjenja na ispašu.

Kad se stoka goni u stadu ili krdu noću, na početku i na kraju stada, odnosno krda, mora se nalaziti po jedan gonič koji je dužan da nosi upaljeno svetlo vidljivo za druge učesnike u saobraćaju koji mu dolaze u susret, odnosno koji se kreću iza njega.