Saobraćaj vozila sa pravom prvenstva prolaza

 

  Vozila sa pravom prvenstva prolaza su vozila: službe hitne pomoći, vatrogasne službe, organa unutrašnjih poslova, vojske.

Pravo prednosti ovih vozila važi samo onda kada posebnim uređajima daju :
– svetlosne ( rotaciono svetlo plave boje )
–  zvučne znake ( zvuk proenjivog intenziteta – zavijajuci zvuk ).

Ovi znaci se moraju dati istovremeno .

Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo sa pravom prvenstva prolaza dužan je da  propusti to vozilo , a po potrebi i da se zaustavi dok to vozilo prođe.

Da bi omogućili prolaz vozilima sa pravom prvenstva prolaza, pešaci su dužni da se uklone sa kolovza dok ta vozila ne prođu.

Vozila sa pravom prvenstva prolaza imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila osim:
-u odnosu na vozila pod pratnjom
-vozila koja se kreću raskrsnicama na kojima je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima, ili znacima ovlašđenog lica.

Na vozilima sa pravom prvenstva prolaza ne primenjuju se propisi:
– o ograničenju brzine,
– o zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila
– o zabrani presecanja kolone pešaka.

Kada se međusobno susretnu vozila sa pravom prvenstva prolaza, među njima važe opšta pravila o prvenstvu prolaza.