Saobraćaj vozila pod pratnjom

 

  Pod vozilima pod pratnjom, podrazumevaju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojnih lica na posebnim motornim vozilima snabdevenim uređajima za davanje posebnih svetlosnih ( crvene i plave boje ) i zvučnih znakova (zavijajućeg zvuka) i to za vreme dok se ti znakovi daju
.
Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom dužan je da :

-zaustavi vozilo, -da se pridržava naredbi koje mu daje lice iz pratnje,
-da noću umesto velikih svetala upotrebi oborena svetla za osvetljavanje puta

Vozac vozila koji se zaustavio zbog nailaska vozila pod pratnjom , svoje kretanje moze  nastaviti  tek pošto prođu sva vozila pod pratnjom.

Pri nailasku vozila pod pratnjom, pešaci se moraju ukloniti sa kolovoza dok ta vozila prođu

 Vozila pod pratnjom ukoliko imaju ukljucene svetlosne i zvucne znake , imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog lica i na njih se ne primenjuju zabrane:
ograničenju brzine kretanja, preticanja i obilaženja kolone vozila , pod uslovom da to moze da se izvede na bezbedan nacin po sve ucesnike u saobracaju presecanja kolone pešaka pod uslovom da time ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Vozila policije i vozila oruzanih snaga , kojima su ukljucena dva rotaciona svetla plave boje i zvuk promenjivog intenziteta , takodje obezbedjuju prolaz jednom ili koloni vozila .Vozaci su  duzni da obrate paznju na to vozilo , kao i na vozila kojima se obezbedjuje prolaz , da ih propuste ili da zaustave svoje vozilo .

Vozilo pod pratnjom imaju prvenstvo prolaza nad vozilima sa pravom prvenstva prolaza.