Saobraćaj na prelatu puta preko železničke pruge

 Ucesnici u saobracaju duzni su da se zaustave pred prelazom puta preko zeleznicke pruge u istom nivou ako je:
 uredjaj za zatvaranje saobracaja spusten,
    ako je taj uredjaj vec poceo da se spusta,
  ako se daju svetlosni ili zvucni znaci koji upozoravaju da ce taj uredjaj poceti da se spusta, odnosno, da se prelazu puta preko zeleznicke pruge priblizava voz.
   Pred prelazom puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svetlosni saiobracajni znaci, ucesnici u saobracaju duzni su da se zaustave kad se pojavi crveno trepcuce svetlo ili crveno neprekidno svetlo.
Ucesnici u saobracaju koji prelaze preko zeleznicke pruge u istom nivou duzni su da to cine sa potrebnom opreznoscu i kad svetla na prelazu nisu upaljena, a kada su polubranici i branici spusteni, vozacima je strogo zabranjen prolaz izmedju njih .

  Na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome nema uredjaja za zatvaranje saobracaja niti uredjaja za davanje znakova  kojima se najavljuje priblizavanje voza, ucesnici u saobracaju mogu da predju preko zeleznicke pruge tek posto se prethodno uvere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se krece po sinama.