Prinudno zaustavljanje i obeležavanje zaustavljenog vozila na putu

   Vozač je dužan da motorno vozilo, traktor ili priključno vozilo, osim motocikla bez bočne prikolice, koje je usled kvara zaustavljeno na kolovozu, obeleži posebnim znakom  ( SIGURNOSNIM  TROUGLOM) :

   SIGURNOSNI  TROUGAO se postavlja iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju  na udaljenosti ne manjoj od 50 m i 1 m od ivice kolovoza , na putu van naselja .

  Ukoliko je vozilo zaustavljeno iza nepregledne krivine , sigurnosni trougao treba postaviti tako da bude  uočljiv i da na vreme  obaveštava druge učesnike , odnosno pre pocetka krivine .

 Ako je u motornom vozilu ugrađen uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravaca, u slučaju prinudnog zaustavljanja vozila, taj uređaj mora biti uključen.

 Ako je zaustavljena kolona motornih vozila, postavljaju se uporedo dva znaka na kolovozu (kao i kod skupa vozila i vozila za prevoz opasnih materija).