Pravila saobraćaja opšte odredbe

Redosled vaznosti naredbi u saobracaju :
1)  Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju  prema zahtevima izrazenim pomocu znakova ili naredbama koje daju ovlascena sluzbena lica,  (vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, takodje moraju postovati ove naredbe)  i kad time odstupaju od propisanih pravila saobracaja ili znacenja saobracajnih znakova postavljenih na putu.

2)       Svi  ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju prema svetlosnom saobracajnom znaku (ukljucujuci i vozila pod pratnjom, kao i vozila sa pravom prvenstva prolaza) i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izrazenom na istom mestu drugim saobracajnim znakom.

3)  Saobracajni znaci su treci po vaznosti u saobracaju, odmah iza ovlascenog lica – policajca  i semafora. Svi ucesnici u saobracaju su duzni da postupaju  u skladu prema postavljenim saobracajnim znacima  izuzev vozila :

     vozila pod pratnjom  sa ukljucenim rotacionim svetlom i zvucnim znakom)

      vozila sa pravom prvenstva prolaza  (sa ukljucenim svetlosnim i zvucnim signalima)

4)    Ukoliko nema ovlascenog sluzbenog lica, semafora, niti znakova  da  regulisu  saobracaj, onda je saobracaj regulisan –  pravilom saobracaja –  „pravilom desne strane“. Od ovog pravila izuzimaju se :

    vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza  (koja imaju ukljucene svetlosne i zvucne signale)

 kao i sinska vozila .
Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobracaja, saobracajnim znakovima postavljenim na putu kao i po znacima i naredbama koje daju ovlascena lica .

Primer :
   Udvojena puna i isprekidana linija dozvoljava prelazenje preko pune linije samo sa one strane sa koje je obelezena isprekidana linija .

   Udvojena puna i isprekidana linija na kolovozu dozvoljava zaustavljanje u blizini vrha prevoja, sa strane sa koje je obelezena isprekidana linija .

   Znak ”Put sa prvenstvom prolaza” daje prednost putnickom vozilu crvene boje u odnosu na plavi, iako mu on dolazi sa desne strane.