Polukružno okretanje

Polukruzno okretanje je postupak gde vozilo ostaje na putu  –  pravcu koji je imao do tada, ali menja smer kretanja.

Ova radnja se moze izvesti sa manevrisanjem i bez manevrisanja.

Bez manevrisanja

Polukruzno okretanje u tri manevra


Polukruzno okretanje oko „Pesackog ostrva“ bez manevrisanja, naravno ako je dozvoljeno pravilima saobracaja
Vozac sme okretati vozilo na putu samo ako se uveri da to moze uciniti bez opasnosti po sebe i druge ucesnike u saobracaju, vodeci racuna prilikom izvodjenja te radnje o polozaju vozila, pravcu i brzini kretanja.

Naravno, vozac sme okretati vozilo na putu samo ako taj postupak nije zabranjen saobracajnim propisima i  saobracajnom signalizacijom.

 Polukruzno okretanje na raskrsnicama je dozvoljeno ako je raskrsnica pregledna, ako nije zabranjeno saobracajnim znakom i ako se tim postupkom ne ometaju drugi ucesnici u saobracaju.

Polukruzno okretanje ne sme se vrstiti :
   Gde je zabranjeno saobracajnim znakom

    Ako je znakom drugacije odredjeno

        U tunelu

        Na opasnim mestima

   Na putu sa jednosmernim saobracajem (kada se zavrsi polukruzno okretanje vozilo ce se kretati  nedozvoljenim smerom)

  Na autoputu

  Na putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila

   Preko pune linije

Vozac ne sme da vrsi polukruzno okretanje vozila na mestima gde je:
  nedovoljna vidljivost

  ispred vrha prevoja kad je preglednost puta nedovoljna

   

ispred nepreglednih krivina i dr.