Ostavljanje vozila na putu

Pre nego što napusti vozilo, vozač koji ostavlja vozilo na putu dužan je da preduzme sve mere kojim se sprečava da vozilo samo krene s mesta ili pak da ga neovlašđeno lice upotrebi:
-isključi motor,
-aktivira parkirnu (ručnu) kočnicu,
-prebaci ručicu menjača u odgovarajući stepen prenosa,
-zatvori prozore, zaključa vrata i aktivira alarm ( ukoliko postoji ).
Vozilo koje se parkira na uzbrdici ( uz nagib )  mora da ima:

  prednje točkove okrenute od ivicnjaka,

  povučenu parkirnu ( ručnu ) kočnicu,

  ručicu menjača postavljenu i 1. stepen prenosa


Vozilo koje se parkira na nizbrdici ( niz nagib )  mora da ima:

   okrenute prednje točkove prema ivici kolovoza,

   povučenu parkirnu ( ručnu )  kočnicu,

 

  ručicu menjača postavljenu u položaj za vožnju unazad