Obilaženje

Obilaženje je radnja u saobracaju koja podrazumeva –  prolazenje vozilom pored bilo kakvog objekta (casa, flasa, kontejner, pesak, avion, kamion, stena, rupa…. )  koji se nalazi u nasoj saobracajnoj traci i nedozvoljava  nam dalje kretanje tom saobracajnom trakom.
Ako se na sredini kolovoza nalazi pesacko ostrvo, ili obelezen prostor za parkiranje vozila, ili neka druga povrsina koja nije namenjena za saobracaj vozila, ili neki objekat, vozila mogu da ih obilaze na putu :

 Sa dvosmernim saobracajem samo sa desne strane

 Sa jednosmernim saobracajem sa obe strane

Preticanje

  Preticanje je prolazenje vozilom pored drugog vozila koje se krece u istom smeru.
Preticanje i obilazenje su uslovne radnje i vozac sme da ih uradi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvodjenje tih radnji.
Vozac kome je dat znak za preticanje s njegove leve strane duzan je da pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.
Vozac ne sme da povecava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretice.

   Ako zbog nedovoljne sirine kolovoza ili njegovog stanja nije moguce preticanje bez ugrozavanja bezbednosti saobracaja, vozac vozila koje se krece sporije nego vozila koja se krecu neposredno iza njega duzan je da pomeri svoje vozilo sto vise udesno, a ako to nije dovoljno da, cim mu to bude moguce, zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu da bi propustio brza vozila.

  Vozac koji pretice duzan je da svoje vozilo drzi na potrebnom rastojanju od vozila koje pretice, tako da ga ne ometa niti ugrozava u saobracaju.

  Posto izvrsi preticanje ili obilazenje jednog ili vise vozila, vozac je duzan, cim bude moguce da to izvrsi bez ometanja ili ugrozavanja ostalih ucesnika u saobracaju, da vozilom ponovo zauzme polozaj na saobracajnoj traci kojom se kretao pre preticanja, odnosno obilazenja.

 Preticanje i obilazenje vrsi se sa leve strane. Duzina puta potrebnog za bezbedno preticanje zavisi od ukupnih uslova saobracaja ukljucujuci i brzinu kretanja vozila.
Preticanje i obilazenje vrsi se i sa desne strane:

 Ako je vozilo na kolovozu zauzelo takav  polozaj da zeli da izvrsi skretanje ulevo.

  Sinsko vozilo koje se krece sredinom kolovoza, a sa desne strane postoji saobracajna traka
U losim vremenskim uslovima, kada je kolovoz prekriven ledom ili snegom preticanje se vrsi samo ako su ispunjeni uslovi za bezbedno preticanje.
Vozac ne sme vozilom da otpocne preticanje ili obilazenje:

  kolone vozila

  ako je vozac koji se krece iza njega vec otpoceo preticanje

  ako je vozac ispred njega na istoj saobracajnoj traci dao znak da namerava da pretekne vozilo ili obidje prepreku na putu

  ako saobracajna traka kojom namerava da izvrsi preticanje nije slobodna na dovoljnom rastojanju

    ako nakon preticanja ili obilazenja ne moze da se vrati i zauzme polozaj na traci kojom se kretao (npr. zbog lose procenjene situacije ili zbog nemogucnosti sagledavanja situacije ispred vozila koje ima vece dimenzije).

  saobracajnom trakom koja je namenjena za prinudno zaustavljanje
Vozac vozilom ne sme da pretice drugo vozilo osim biciklabicikla sa motorom i motocikla bez bocne prikolice na kolovozu sa dve saobracajne trake u oba smera:

          kada su postavljeni saobracajni znakovi
      

  neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kruznim tokom saobracaja, tj. na ukrstanju puteva iste vaznosti i ukrstanju sa putem sa prvenstvom prolaza

         neposredno ispred i na prelazu puta preko zeleznicke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika

       drugo vozilo koje se priblizava obelezenom presackom prelazu, ili koje prelazi pesacki prelaz ili koje je stalo radi propustanja pesaka na tom prelazu
Vozac vozilom ne sme da pretice drugo vozilo na kolovozu sa dve saobracajne trake u oba smera kada su na kolovozu oznake:

  puna linija

   pocetak pune bele  linije

 udvojena puna i isprekidana uzduzna  linija i to sa one strane sa koje je puna  linija

    kod tri saobracajne trake (za oba smera), bez obzira na isprekidanu liniju, krajnjom levom trakom, se ne sme kretati, jer je ona namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera.

  drugih povrsina obelezenih kao posebne trake za skretanje, parking  prostor ili samo srafure

 udvojena puna linija koja razdvaja kolovoz po smerovima
   Na kolovozu na kome se saobracaj vrsi u dva smera vozac ne sme vozilom da pretice drugo vozilo:

  ispred vrha prevoja puta kad je preglednost puta nedovoljna

      u krivini puta kada je preglednost nedovoljna

  kada je ogranicena vidljivost zbog magle, prasine, dima i slicno

 u tunelu i  na mostu
Ukoliko postoji  vise saobracajnih traka za jedan smer koje su obelezene isprekidanim uzduznim linijama u pravcu kretanja na kolovozu, vozac sme vozilom preticati ostala vozila u krivinama i na prevojima , ako time ne ugrozava ostale ucesnike u saobracaju.

  Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozac sme da pretice bicikl, bicikl sa motorom, motocikl bez bocne prikolice (ako nije siri od 1,3 m) i vozila koja:

  skrecu ulevo – preticu se sa desne strane

  skrecu udesno – i to na nacin koji je bezbedan po sve ucesnike u saobracaju , vodeci racuna da se ne prelazi u traku za suprotni smer

  koja se krecu na putu sa prvenstvom prolaza

  se krecu na semaforizovanoj raskrsnici ili se krecu na raskrsnici koju regulise saobracajni policajac

  se krecu na raskrsnici sa kruznim tokom

   na prelazu preko pruge sa branicima ili svetlosnim uredjajima

 Na putu za dvosmerni saobracaj sa punom linijom moguce je preticati ako se u preticanju ne prelazi ta puna linija i ne ugrozava preticano vozilo.

 Ne smatra se preticanjem brze kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci, i to na gradskim saobracajnicama sa vise saobracajnih traka za jedan smer kretanja vozila.