Obaveze vozača prema pešacima

Obaveza je vozača da posveti pažnju pešacima koji se nalaze na kolovozu ili na njega nailaze . Vozac je duzan da u zavisnosti od potrebe smanji brzinu kretanja ili zaustavi svoje vozilo , a posebnu paznju mora da posveti na kretanje i ponašanje :

dece ( lopta je izletela na put ,sigurno i dete trci za njom ),
invalida ( potrebno im je vise  vremena  da predju kolovoz ) ,
starih i nemoćnih osoba,

Vozač ne sme vozilom da preseca :
-kolonu dece,
-vojnika,
-pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu povorku građana koja se kreće po kolovozu.

   Kad prilazi obeleženom pešačkom prelazu, vozač mora da vozi posebno pažljivo i ako treba zaustavi vozilo ispred prelaza.

      Na delu puta na kome se kreću deca ili su postavljeni saobraćajni znakovi o učešđu dece u saobraćaju, vozač je dužan da vozi sa naročitom opreznošđu i takvom brzinom da može vozilo zaustaviti u slučaju potrebe.

  Kada postoje dve ili vise saobracajne trake u jednom smeru i ako je vozac vozila u desnoj saobacajnoj traci zaustavio svoje vozilo radi propustanja pesaka , to mora uraditi i vozac drugog vozila , jer nije dozvoljeno prolaziti i obilaziti zaustavljeno vozilo ispred pesackog prelaza .

   Vozač koji skreće na bočni put, na čijem ulazu ne postoji obeležen pešački prelaz, dužan je da skretanje izvrši smanjenom brzinom i ne sme da ugrozi pešake koji su već stupili na  kolovoz.
Ako je saobraćaj na obeleženom pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašđenog lica vozač je dužan da

  zaustavi svoje vozilo ispred pešačkog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz,

 ne ometa kretanje pešaka koji su već stupili na pešački prelaz i kad mu je datim znakom prolaz dozvoljen.

  Skreće smanjenom brzinom i porpusti pešake koji prelaze bočni kolovoz, i kad je dozvoljen prolaz.

Vozac ukoliko naidje na deo kolovoza koji je prekriven vodom ( bara ) mora da uspori  kretanje i da polako prodje tu neravninu .Ukoliko bi velikom brzinom prosao kroz tu neravninu  – baru , rizikuje da osteti vozilo jer nema predstavu kolika je dubina te neravnine i isprskace pesaka i time ugroziti njegovu bezbednost  , a vozac ne sme da ugrozava bezbednost pesaka ni na koji nacin.