Naša auto škola, sa sedištem u Negotinu, postoji od 2004. godine. Naš najveći uspeh je poverenje naših klijenata, koje smo stekli profesionalnim zalaganjem i trudom. Obučavamo kandidate za sve kategorije (AM,A1,A2,A,B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,F,M). Pored toga našim kandidatima pružamo stručnu pomoć u savladavanju svakog segmenta obuke.

 

 

 

 

 

Možete doći u naše učionice i učiti na računarima vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita. Takođe Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dođete do vozačke dozvole.

Naši instruktori su:
1. Milovanović Čedomir – instruktor za sve kategorije
2. Milovanović Miomir – predavač, ispitivač i instruktor svih kategorija
3. Bogić Angelina – predavač, ispitivač i instruktor
4. Milovanović Tatjana – instruktor za B kategoriju
5. Dalibor Šokić- instruktor za B kategoriju