Mimoilaženje na putu sa uzdužnim nagibom

 

Na delu puta sa velikim uzduznim nagibom (planinski i dr.) na kome je mimoilazenje vozila nemoguce ili je veoma otezano, vozac vozila koje se krece niz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib.

  Vozilo koje se krece niz nagib, ako je potrebno, duzno je da se krece i unazad u slucaju da su vozila iste kategorije.

  Vozac koji se krece uz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo, ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje, koje omogucava bezbedno mimoilazenje i ako bi, u slucaju da tako ne postupi, mimoilazenje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila.

 Ako su vozila iste kategorije u prednosti su uvek vozila koja se krecu uz nagib, osim ako ne postoji prostor za zaustavljanje ili je saobracajnim znakom drugacije odredjeno.
Kretanje vozila pri mimoilazenju na suzenom delu puta regulisano je pravilima saobracaja.

      
A posebno se regulise saobracajnim i svetlosnim znacima ili postavljanjem lica koja daju znake.

Na putu sa velikim uzduznim nagibom na kome je mimoilazenje onemoguceno, pa jedno od vozila mora da se krece unazad, to ce uraditi:

– svako vozilo koje se susrece sa vozilom koje vuce prikljucno vozilo

-teretno vozilo koje se susretlo sa autobusom