Kretanje vozila po putu

Vozac mora za kretanje svog vozila da koristi iskljucivo put, odnosno kolovoz ili saobracajnu traku, odnosno stazu namenjenu za saobracaj one vrste vozila kojoj njegovo vozilo pripada, osim u slucaju opasnosti.
Vozilo se krece desnom stranom kolovoza u smeru kretanja.

   Vozac je duzan da vozilo u kretanju drzi sto blize desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobracaja i stanje i osobine puta, ne ugrozava druge ucesnike u saobracaju i ne izlaze sebe opasnosti.
Na putu u naselju sa kolovozom na kome za saobracaj vozila u istom smeru postoje najmanje dve obelezene saobracajne trake, vozac moze za kretanje svog vozila da koristi i saobracajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se krecu iza njegovog vozila.

  Ako postoji vise saobracajnih traka za isti smer na putu van naselja, vozac moze za kretanje svog vozila da koristi saobracajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza samo u slucaju preticanja.

  Vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretanja vecu od 40 km/h, teretna vozila cija je najveca dozvoljena masa veca od 3.500 kg i vozila koja se ne smatraju motornim vozilima, moraju da koriste krajnju desnu stranu kolovoza u smeru kretanja, osim kada skrecu ulevo.
Vozac koji namerava da se krece vozilom unazad moze da izvrsi tu radnju samo na kratkom delu puta i ako time ne ugrozava ili ne ometa druge ucesnike u saobracaju.

   Kad se vozac krece vozilom unazad, duzan je da se krece onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao voznjom unapred.
Vozac ne sme kretanjem vozila unazad: da ulazi u nepreglednu raskrsnicu, da se krece preko prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou, niti na prevojima i u krivinama gde je preglednost nedovoljna.

  Kad je kolovoz puta klizav usled snega, leda, blata i sl. Vozac je duzan da prilagodi svoju brzinu kretanja uslovima saobracaja i puta , tako da moze vozilo blagovremeno da zaustavi.

   Na putu na kome su kolovozne trake fizicki odvojene jedna od druge, vozac ne sme vozilom da se krece kolovoznom trakom namenjenom za saobracaj vozila iz suprotnog smera.

 Na putu sa kolovozom za saobracaj vozila u oba smera na kome postoji najmanje cetiri saobracajne trake, vozac ne sme vozilom da prelazi na kolovoznu traku namenjenu za saobracaj vozila iz surptonog smera.

  Na putu sa  kolovozom za saobracaj vozila u oba smera na kome postoje tri saobracajne trake, vozac ne sme vozilom da se krece saobracajnom trakom koja se nalazi uz levu ivicu puta u pravcu kretanja vozila .

   Na putu sa  kolovozom za  saobracaj vozila u oba smera na kome postoje tri saobracajne trake  srednja saobracajna traka se koristi za preticanje ili za skretanje u levo.

 Na putu sa kolovozom za saobracaj vozila u jednom smeru, vozac ne sme vozilom da se krece u zabranjenom smeru.

Vozac ne sme da menja nacin upravljanja vozilom naglim promenama pravca kretanja ili naglim smanjenjem brzine kretanja vozila, osim u slucaju neposredne opasnosti.