BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU – A KATEGORIJA

Provera pre polaska na vožnju
1. Stanje pneumatika;
2. Stanje upravljača;
3. Ispravnost svetala i pokazivača pravca;
4. Ispravnost kočnica ( prednje i zadnje );
5. Ispravnost sirene;
6. Nivo goriva i ulja;
7. Ispravnost rada motora.

Vežbe za upravljanje motociklom i mopedom
1. Uključivanje i isključivanje rada motora;
2. Pokretanje sa mesta i zaustavljanje na ograničenom prostoru;
3. Održavanje ravnoteže i pravca;
4. Kontrolisano kočenje prednjom i zadnjom kočnicom;
5.Okretanje ( krugovi i osmice );
6. Vežbe spretnosti ( slalom vožnja… ).
7. Promena stepena prenosa iz nižeg u viši i obrnuto.

Uveravanje pre vršenja radnje ( polaska, obilaženja, preticanja, skretanja, zaustavljanja…)
1. Smanjiti brzinu kretanja;
2. Pogledati u vozačko ogledalo stanje saobraćaja pored i iza motocikla ili mopeda;
3. Okretom glave unazad izvršiti proveru ;
4. Uključiti odgovarajući pokazivač pravca. Po završetku odgovarajuće radnje, isključiti pokazivač pravca.

POSEBNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE
Vožnja motocikla ili mopeda predstavlja uživanje i zadovoljstvo, ukoliko pored navedenog obratimo pažnju i na sledeće :
– neravnine i oštećenja na kolovozu;
– šahte na putu ( mogućnost lošeg naleganja ili nedostatak poklopca );
– iznenadnu pojavu pešaka, posebno dece, biciklista, mačaka, pasa i dr.;
– klizav kolovoz zbog padavina, masnoća na putu, posebno u blizini benzinskih pumpi, boje kojima se označavaju pešački prelazi i druge oznake na kolovozu, peska, rizle ili blata, životinjskog izmeta, lišća, najlon kesa i sl.
– druga vozila koja mogu prevideti motocikliste kao manje učesnike u saobraćaju;
– bočni vetar na čistinama i pri većim brzinama i dr.

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU – OPŠTE NAPOMENE
Preporuke i zakonski propisi
Po novom zakonu, zaustavljanje je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se lice koje je vozilo parkiralo na više od jednog parking mesta . Prilikom parkiranja u zoni parkiranja, vozač ima obavezu da u roku do 15 minuta izvrši plaćanje na jedan od ponuđenih načina. Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti ( gasni izvor – ksenon, led i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela, tj. ne može Vam se naplatiti kazna zbog neposedovanja rezervne sijalice za takvu rasvetu, kao ni ako je sijalica pregorela.

Motorna vozila ne moraju da imaju rezervni točak ako poseduju odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika ( npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl. ). Bočna stakla u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost svetla ne prelazi 25 %.

Ostala stakla na vozilu, osim vetrobranskog, mogu biti naknadno zatamnjena, ali stepen refleksije ne sme prelaziti 15 % kako ne bi došlo do zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju. Kaciga za motocikliste mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje kada je on upisan na spoljnoj strani kacige, ukoliko ona ima rok trajanja. Osiguravajuća društva priznaju štetu u iznosu do 200 000 dinara na osnovu evropskog izveštaja o nastaloj saobraćajnoj nezgodi .

Posebna pažnja u obuci kandidata za vozače u našoj auto školi posvećuje se bezbednosti saobraćaja ! Evo i nekih izraza i parola koje skreću pažnju na to :

– Deca Vas mole, usporite pored škole !
– Kandidati mole, poštujte auto škole !
– Molim Vas, pazite na sve nas !
– Prijatelju, poštuj nas – HVALA !
– Hajde da vozimo tolerantno i bezbedno !
– Trudimo se da vozimo bezbedno, a Vi ?
– Probudite se da ne bude kasno !
– Život je jedan… !
– Čuvajmo život, drugi nemamo !
– Ne brže od života !
– Vozimo umereno – da stignemo !