AM Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A1 Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A2 Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Motocikli na kojima se polaže vozački ispit za ove kategorije mogu imati mehanički ili automatski menjač.

Minimalan broj časova za kandidate za motocikl i moped (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka)

Motocikli
Sigurno sve buduće motocikliste koji nemaju sopstveni motocikl muči pitanje kako da steknu vozačku dozvolu A kategorije. Od danas to nije problem! Možete iznajmiti naš motocikl, opremu za obuku i polaganje, a naši instruktori će vas uputiti u osnove upravljanja.

Kako do ,,A“ kategorije?
Ponosni smo, da kao jedni od retkih u Beogradu, možemo da Vam ponudimo i uslugu obuke za vožnju motocikla u koju je uracunata obuka i polaganje na nasem motociklu, kao i iznajmljivanje prateće bezbednosne opreme! Nase stručno osoblje ce Vas uputiti u vestine upravljanja motociklom kroz programski razrađenu obuku i uciniti sve što je potrebno da se što bolje pripremite za polaganje.
Ispit za ,,A“ kategoriju se sastoji iz teoretskog dela (testova) i praktičnog dela koji se sastoji iz polaganja vožnje na poligonu i u saobraćaju. U saobraćaju pratite vozilo kojim upravlja kandidat koji polaže za ,,B“ kategoriju i izvodite iste elemente i manevre u saobraćaju koje izvodi i vozilo koje pratite.
Ne zaboravite da je Vaša bezbednost na prvom mestu. Dođite do nas da zajedno savladamo sve elemente vožnje motocikla, jer Vam to može nekada spasiti život! Sa srećom!

Provera pre polaska na vožnju
Vožnja motocikla i bicikla s motorom ( mopeda ) ima svoju lepotu i šarm samo onda kada se odvija nesmetano, pouzdano i bezbedno. Da bi se postigli ti preduslovi i vožnja predstavljala zadovoljstvo, treba poštovati neke zakonitosti, o kojima Vas mi u auto školi Pravo možemo savetovati.Prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, Motocikl je motorno vozilo na dva točka sa ili bez bočne prikolice, kao i motorno vozilo na tri točka – ako njegova masa ne prelazi 400 kg. Bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3 i koji na ravnom putu ne može da razvije brzinu veću od 50 km na čas.

Oprema motocikla i mopeda
Za bezbednu i udobnu vožnju motocikl ili moped mora da bude tehnički ispravan. Najvažniji deo su pneumatici sa odgovarajućim profilom posebno za vožnju po mokrom i klizavom putu. Mora da poseduju svetlo bele boje na prednjoj i kočiono ( stop ) i poziciono svetlo crvene boje, na zadnjoj strani.Potrebno je da poseduju pokazivače pravca i vozačka ogledala.

Ko može upravljati motociklom i mopedom ?
Mopedom može da upravlja lice starosti najmanje 16 godina, s potvrdom o poznavanju saobraćajnih propisa. Pravo na upravljanje motociklom čija zapremina motora ne prelazi 125 cm3 može da stekne lice koje je navršilo 16 godina, koje je duševno i telesno sposobno za upravljanje motociklom i koje je položilo vozački ispit za ,, A,, kategoriju.

Bezbedna vožnja
Za bezbednu i pouzdanu vožnju motociklom i mopedom, treba poštovati važeće saobraćajne propise i pravila. Posebmo je bitna strana kretanja ( uz desnu ivicu kolovoza ili sredinom saobraćajne trake, ako se krećemo srednjom ili levom ). Vozači mopeda i motocikla spadaju u grupu najugroženijih učesnika u saobraćaju, i najčešće su žrtve saobraćajnih nezgoda. Biti uočljiv za druge učesnike u saobraćaju, jedno je od temeljnih načela za veću bezbednost. Osim uključenih svetala, bolju primećenost možemo postići odgovarajućom odećom živih boja, poželjno s delovima ili prslikom od reflektirajuće materije. Uvek na umu treba imati mogućnost klizanja i pada.

Neka pravila za vožnju motocikla i mopeda
Vozač motocikla ili mopeda dužan je da vozi pazeći na ravnotežu svog vozila ne ometajući druge učesnike u saobraćaju. Ne sme da ispušta upravljač iz ruku, da se drži za druga vozila, da prevozi, vuče ili gura predmete koji bi ometali vožnju ili dovodili u opasnost sebe i druge učesnike u saobraćaju. Sme da prevozi drugu osobu samo ako namotociklu ili mopedu ima posebno sedište. Ako voze u grupi, vozači ovih vozila moraju da se kreću jedan iza drugog, a nikako pored. Za vreme upravljanja, na glavi moraju da nose zaštitnu kacigu uredno zakopčanu.